مرحله 1 از 2 - انتخاب واحد تحصیلی

  • با توجه به اینکه دبیرستان دوره اول شهید دانش در دو واحد فعالیت دارد لطفا واحد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

    دبیرستان دوره اول شهید دانش(قلهک) : خیابان شریعتی - بالاتر از ایستگاه مترو قلهک - کوچه سجاد - کوچه حافظ - پلاک 13

    دبیرستان دوره اول شهید دانش(هدایت) : پاسداران - خیابان درروس - خیابان هدایت - کوچه مسجد - پلاک 15