پيش ثبت نام پایه هفتم مدرسه دانش

شرايط  ورودي پایه هفتم :

  • معدل نوبت اول : خيلي خوب

  • نمره رياضي نوبت اول : خيلي خوب

  • نمره انضباط نوبت اول: خيلي خوب 

  • زمان حضور برای مصاحبه علمی متعاقبا از طریق پیامک و یا ایمیل به اطلاع خواهد رسید.

  • پذیرش علمی بصورت مصاحبه ای خواهد بود و در مرحله بعد دانش آموز مصاحبه عمومی خواهد شد.

  • مدرسه دانش در سال تحصیلی جدید ۹۹-۹۸ برای ورودی پایه هفتم در دو واحد قلهک و دانش۲ پذیرش خواهد داشت.

  • انتخاب واحد در نوبت های آتی خواهد بود.

لطفا فرم پیش ثبت نام زیر را که شامل ۴ مرحله می باشد تکمیل نمایید. 

⇓⇓⇓

مرحله 1 از 4 - مشخصات دانش آموز

25%