فرایند پذیرش و ثبت نام پایه هفتم دبیرستان دانش

 

۱- تکمیل فرم پیش ثبت نام
۲- عضویت در کانال اطلاع رسانی در پیام رسان بله
۳- قبولی در آزمون ورودی از مباحث ریاضی سال ششم
۴- مصاحبه حضوری
➖ ارزیابی توانایی ها و استعدادهای دانش آموز در ابعاد گوناگون
➖ بررسی کارنامه سال های پنجم و ششم و داشتن شرایط خیلی خوب در درس های ریاضی، علوم، فارسی و نمره انضباط
➖ بررسی دفاتر ریاضی و دیکته و گواهینامه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی دریافت شده توسط دانش آموز
۵- دعوت به حضور در جلسه معارفه با هدف معرفی کامل برنامه ها، فعالیت ها و رویکردهای موسسه دانش
6- ثبت نام قطعی

لطفا فرم پیش ثبت نام زیر را تکمیل نمایید.