فرایند پذیرش و ثبت نام پایه هفتم  مدرسه دانش

 

۱- تکمیل فرم پیش ثبت نام

۲- شرکت در کلاس های ریاضی آنلاین و تعیین سطح دانش آموز در سطح پایه ششم

۳- مصاحبه حضوری

➖ ارزیابی توانایی ها و استعدادهای دانش آموز در ابعاد گوناگون

➖ بررسی کارنامه های سال پنجم و ششم و داشتن شرایط خیلی خوب در درس های ریاضی، علوم، فارسی و نمره انضباط

 ➖ بررسی دفاتر ریاضی و دیکته و گواهینامه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی دریافت شده توسط دانش آموز

4- برگزاری جلسه معارفه با هدف معرفی کامل برنامه ها، فعالیت ها و رویکردهای موسسه دانش

5- تعیین و انتخاب واحد دانش قلهک یا دانش پاسداران توسط والدین و ثبت نام قطعی دانش آموز

 

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام، کلیه مراحل از طریق پیامک به اطلاع والدین محترم خواهد رسید.

لطفا فرم پیش ثبت نام زیر که شامل 4 صفحه می باشد را تکمیل نمایید.