دبیرستان دانش دوره دوم – پذیرش برای پایه دهم

برای شرکت در آزمون سال دهم، پیش ثبت نام به عمل می آید

رشته تحصیلی دبیرستان دوره دوم، ریاضی و تجربی است.

شرايط  ورودي پایه دهم:

حداقل معدل نوبت اول : ۱۹

حداقل نمره ریاضی نوبت اول : ۱۹ 

نمره انضباط نوبت اول : ۲۰

زمان آزمون کتبی از طریق ایمیل و یا پیامک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید سوالات این آزمون فقط از درس ریاضی خواهد بود.

لطفا فرم پیش ثبت نام که شامل ۴ مرحله می باشد تکمیل نمایید. 

⇓⇓⇓

مهلت پیش ثبت نام به پایان رسیده است.