فرایند پذیرش و ثبت نام  پایه دهم دبیرستان دانش

۱- تکمیل فرم پیش ثبت نام

۲-مرحله اول: آزمون ریاضی تشریحی و تستی برای رشته ریاضی و تجربی
مرحله دوم رشته تجربی: شیمی و زیست
مرحله دوم رشته ریاضی: فیزیک

آزمون در سطح عمیق تر از کتاب های درسی تا بودجه بندی رسمی آخر اسفند

۳- مصاحبه حضوری
پس از قبولی در مرحله اول و دوم مصاحبه علمی و عمومی انجام می شود.

ارزیابی توانایی ها و استعدادهای دانش آموز در ابعاد گوناگون

بررسی کارنامه های سال هشتم ونهم و داشتن شرایط 19 به بالا در درس های ریاضی، علوم و نمره انضباط

بررسی دفتر ریاضی و گواهینامه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی دریافت شده توسط دانش آموز

4- برگزاری جلسه معارفه با هدف معرفی کامل برنامه ها، فعالیت ها و رویکردهای موسسه دانش

5- ثبت نام قطعی

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام زیر، ادامه فراینده ثبت نام  از طریق پیامک به اطلاع والدین محترم خواهد رسید.

 

لطفا فرم پیش ثبت نام زیر که شامل 3 صفحه می باشد را تکمیل نمایید. 

مرحله 1 از 3 - مشخصات دانش آموز

  • مبنای اولیه پذیرش پایه دهم در رشته ریاضی می باشد. بعد از قبولی مرحله اول آزمون، درصورت تمایل به شرکت در آزمون تجربی پس از توجیه نسبت به شرایط خاص پذیرش تجربی مرحله دوم آزمون تجربی که اختصاصی تجربی است برگزار می شود. و بعد از آن مصاحبه علمی و ... خواهد بود.