فرایند پذیرش و ثبت نام دبیرستان دانش دوره دوم

 

۱- تکمیل فرم پیش ثبت نام در رشته ریاضی و تجربی که در پایین همین صفحه می باشد.

۲-مرحله اول آزمون ورودی برگزاری آزمون تستی و تشریحی از درس ریاضیات برای رشته ریاضی و تجربی

در سطح عمیق تر از کتاب های درسی تا بودجه بندی آخر اسفند درس ریاضی

۳- مرحله دوم آزمون ورودی مصاحبه حضوری می باشد
پس از قبولی در مرحله اول، مصاحبه علمی و عمومی انجام می شود.

ارزیابی توانایی ها و استعدادهای دانش آموز در ابعاد گوناگون

بررسی کارنامه های سال های قبل و داشتن شرایط ۱۹ به بالا در درس ریاضی، نمره انضباط 20

بررسی دفتر ریاضی و گواهینامه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی دریافت شده توسط دانش آموز

4- در صورت احراز شرایط در مراحل فوق، ثبت نام قطعی دانش آموز اعلام خواهد شد.

  • پیش ثبت نام دوره دوم به اتمام رسید

برای پیش ثبت نام و طی نمودن مراحل ، لازم است فرم زیر را تکمیل نمایید