پیش ثبت نام دبستان دانش

v
از ابتدای اسفند ماه

اطلاع رسانی زمان تست و مصاحبه از طرف مدرسه

N
اردیبهشت ماه

پایان ثبت نام پایه پیش دبستانی و اول

l
از بهمن تا اسفند

تکمیل فرم پیش ثبت نام در سایت

اسفند و فروردین
انجام تست و مصاحبه
اردیبهشت و خرداد

دعوت از اولیاء و دانش‌آموزان متقاضی میان پایه جهت تست و مصاحبه

 حضور والدین محترم به همراه فرزندان جهت دیدار و آشنایی با مسئولان و محیط فیزیکی دبستان الزامی است.