پیش ثبت نام پایه دهم

v
هفدهم اسفند

آزمون ورودی مرحله اول

N
سیزدهم اردیبهشت

آزمون ورودی مرحله دوم

N
نوزدهم و بیستم اردیبهشت

اعلام اسامی پذيرفتە شدگان و ثبت نام قطعی

l
یکم بهمن الی شانزده اسفند

تکمیل فرم پیش ثبت نام در سایت

نوزدهم و بیستم اسفند

مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون

پانزدهم و شانزدهم اردیبهشت

مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون