موسسه فرهنگی آموزشی دانش پیش ثبت نام واحدهای آموزشی خود را آغاز نموده است

واحد هایی که در سال تحصیلی ۹۹-۹۸  اقدام به پذیرش می کنند به قرار زیر است:


 

الف : دبستان پسرانه دانش :

پذیرش برای سال اول و پیش دبستان از طریق مصاحبه خواهد بود

 

ب: دبیرستان دانش دوره اول – پذیرش برای پایه هفتم

شرايط  ورودي پایه هفتم :

معدل نوبت اول : خيلي خوب

نمره رياضي نوبت اول : خيلي خوب

نمره انضباط نوبت اول: خيلي خوب

پذیرش بصورت مصاحبه ای بوده، زمان حضور برای مصاحبه متعاقبا از طریق پیامک و یا ایمیل به اطلاع خواهد رسید.

 مدرسه دانش در سال تحصیلی جدید ۹۹-۹۸ برای ورودی پایه هفتم در دو واحد دانش قلهک و دانش۲  پذیرش خواهد داشت.

از جمله مدارس همسو با مجتمع آموزشی دانش، مدرسه نوید صالحین در منطقه ۶ واقع درخیابان شیخ بهایی است.
جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام این مدرسه نیز می توانید به سایت متوسطه اول نوید صالحین به لینک زیرمراجعه نمایید 

http://navidesalehin.org/d1

 

ج: دبیرستان دانش دوره دوم – پذیرش برای پایه دهم

برای شرکت در آزمون سال دهم، پیش ثبت نام به عمل می آید

رشته تحصیلی دبیرستان دوره دوم، ریاضی و تجربی است.

شرايط  ورودي پایه دهم:

حداقل معدل نوبت اول : ۱۹

حداقل نمره ریاضی نوبت اول : ۱۹ 

نمره انضباط نوبت اول : ۲۰

زمان آزمون کتبی از طریق ایمیل و یا پیامک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید سوالات این آزمون فقط از درس ریاضی خواهد بود.

 

برای آشنایی بیشتر می توانید سایت مدارس دانش را ملاحظه فرمائید :

⇓⇓⇓

الف: سایت دبستان دانش

فرم ثبت نام


ب: سایت دبیرستان دانش قلهک  دوره اول

فرم ثبت نام

    سایت دبیرستان دانش ۲ دوره اول


ج: سایت دبیرستان دانش دوره دوم

فرم ثبت نام

جهت پیش ثبت نام فرم زیر که شامل ۴ مرحله می باشد را تکمیل نمایید. 

⇓⇓⇓